Vil du tegne et sponsorat til Roskilde Garden?

Din støtte går til musiklærere og instruktører, vedligeholdelse af uniformer og instrumenter, og ikke mindst til sociale arrangementer som f.eks. vores efterårstur i uge 42. Du støtter samtidig vores mulighed for at deltage i diverse konkurrencer som f.eks. DM, som vi har vundet 3 gange, og VM hvor vi blev verdensmestre i bymarch.

Dét får du som sponsor:
  • Med dit bevis modtager du et billede af den enkelte Garder, den valgte deling eller af hele Roskilde Garden.
  • Sponsorerer du et beløb højere end 5.000 kr. kan du få en annonce i vores blad Trut, der udgives til vores Årsparade.
  • Ved et sponsorat på mere end 15.000 kr. får virksomheden desuden et arrangement med Roskilde Garden, det kunne f.eks. være til virksomhedens sommerfest eller jubilæum.
  • Roskilde Garden vil i årets løb holde dig orienteret om vores aktiviteter via vores nyhedsbreve.

Kontakt os ved at klikke på en af følgende pakker, som alle er af 1 års varighed:

For at sponsoratet kan træde i kraft, skal beløbet indsættes på vores konto i Nordea på kontonummer: 2280 2551 917 552
(Beløbet skal mærkes Sponsor - og gardernummer ved sponsorat af specifik garder)


Vi takker mange gange for støtten til Roskilde Garden!